Beeldbelapp “Mag ik meekijken?” en FaceTalk samen sterker

FaceTalk is een online spreekkamer waar je veilig online kunt videobellen met patiënten en andere zorgprofessionals. Deze dienst wordt geleverd door Qconferencing, is ISO gecertificeerd en speciaal ontwikkeld voor gebruik binnen de zorg. FaceTalk biedt een pakket aan functionaliteiten voor een groot gebruiksgemak voor arts en patiënt.

De ideale beeldbeldienst voor zowel de eerste als tweedelijnszorg komt beschikbaar door de functionaliteit van “Mag ik meekijken?” te integreren in FaceTalk.

Mag ik meekijken? – Bedacht door Huisartsenpost Apeldoorn
Net als de app ‘Moet ik naar de dokter?’ is ook de beeldbelapp Mag ik meekijken? bedacht door Huisartsenpost Apeldoorn. De app is bedoeld om onnodige bezoeken aan de huisartsenpost te voorkomen. Met de Mag ik meekijken? app wordt direct een veilige beeldverbinding tussen patiënt en zorgverlener opgezet. De huisartsen(posten) die de app gebruiken ervaren dat veel consulten en visites voorkomen worden dankzij het meekijken met een patiënt via de app. Met beeld kan de situatie veel beter ingeschat worden dan met alleen telefonisch contact.

FaceTalk vindt haar oorsprong in het Radboudumc
Met FaceTalk kunnen artsen gemakkelijk en veilig videoconsulten plannen met patiënten. FaceTalk is ontwikkeld bij het Radboudumc. FaceTalk is zeer gebruikersvriendelijk voor arts en patiënt én biedt alle functionaliteit die nodig is om deze toepassing in ziekenhuizen en grote zorginstellingen te kunnen gebruiken. De FaceTalk dienst wordt geleverd door Qconferencing, al meer dan 16 jaar specialist in videocommunicatie in de zorg. Qconferencing en het Radboudumc werken nauw samen om de FaceTalk dienst verder te optimaliseren voor gebruik binnen het ziekenhuis.

Het beste van twee werelden
Waar Mag ik meekijken? sterk is in ad hoc beeldcontact is FaceTalk juist sterk in gepland contact. Beide partijen maken gebruik van dezelfde onderliggende videotechnologie (Vidyo). FaceTalk biedt bovendien de mogelijkheid te koppelen met bestaande informatiesystemen zoals het EPD en is ISO27001 gecertificeerd. Door de slimme Mag ik meekijken? functionaliteit in FaceTalk in te bouwen ontstaat een nog completere beeldbeldienst, die voldoet aan alle strenge prestatie- en veiligheidseisen van zorginstellingen. “Mag ik meekijken heeft een slimme methode ontwikkeld om snel en zonder gedoe een veilige videoverbinding op te zetten. Een mooie uitbreiding van FaceTalk waar onze klanten dankbaar gebruik van zullen gaan maken.” Aldus Pieter Peletier, directeur Qconferencing.

Standaard in de zorg voor beeldcontact
“Het mooie is dat beide producten vanuit de zorg zélf zijn ontstaan en dan ook nog in de eerste en in de tweede lijn. Door de krachten te bundelen ontstaat dé standaard voor beeldbellen in de zorg” zegt Herko Wegter namens Mag ik meekijken?. Beide partijen verwachten deze zomer de integratie af te kunnen ronden zodat alle bestaande en nieuwe klanten al in september gebruik kunnen maken van deze nieuwe functionaliteit.

Contactinformatie
Pieter Peletier – Qconferencing
06 15056107
info@facetalk.nl

Contactinformatie
Herko Wegter – Mag ik meekijken?
06 21211538
info@Magikmeekijken.nl