Overheid

Goede ervaring met video communicatie

Bij de overheid neemt het gebruik van video communicatie zeer sterk toe. Belangrijke drijfveren hiervoor zijn kostenbesparing, de invoering van “het nieuwe werken” en een focus op betere interne communicatie (ook bij calamiteiten en crisismanagement).

Interactieve werkruimtes efficiënt inrichten

Bij het invoeren van het nieuwe werken is het van belang de kleinere en grotere overlegruimtes praktisch in te richten met goede kwaliteit video conferencing apparatuur. Dit is sterk vergelijkbaar met de behoefte binnen de commerciële wereld, waar bedrijven in het “Enterprise en Corporate” segment vergelijkbare stappen zetten. Bij deze ontwikkeling hoort ook de groei van het thuiswerken. De mogelijkheid om vanaf thuis, vanaf de laptop of een tablet, mee te kunnen doen aan een vergadering wordt ook steeds vaker gevraagd.

Video een ideaal middel tijdens crisismanagement

Bij de inrichting van de crisis managementprocessen, bijvoorbeeld binnen de Veiligheidsregio’s, krijgt video communicatie een steeds grotere rol. Daarbij zijn security, betrouwbaarheid en toegankelijkheid belangrijke vereisten. Qconferencing maakt dit mogelijk.

Referenties: Inspectie Gezondheidszorg / Defensie / Luchtverkeersleiding NL / Kennisnet

Benieuwd wat video communicatie voor jouw branche kan betekenen?