Toename gebruik videocommunicatie ziekenhuizen

Door de Corona crisis is de vraag naar videocommunicatie enorm toegenomen. Niet alleen om afspraken met patiënten door te kunnen laten gaan maar ook voor intercollegiaal gebruik. Bij veel ziekenhuizen doen nu artsen mee aan de MDO’s vanuit huis per video. Ook is er behoefte om crisis overleg te kunnen doen per video wat snel te plannen is en waar iedereen bij aanwezig kan zijn ook al werk je van huis.

Qconferencing biedt verschillende mogelijkheden om deze toename in vraag in te vullen. Zo kunnen we de capaciteit van onze virtuelekamers op ons medisch videoconferencing platform die nu voor de MDO’s gebruikt worden ophogen naar een groter aantal deelnemers zodat zorgverleners vanuit huis mee kunnen doen.

Ook bieden we diensten als Webex, Zoom en LifesizeCloud en voor de organisaties die helemaal inzetten op Microsoft Teams bieden we een bridging dienst zodat de bestaande videoconferencing apparatuur naar Teams vergaderingen kan bellen.